Mielen Tarina

  • Asiakkaitani ovat yksilöt, parit ja perheet.
  • Tarjoan sekä pitkä- että lyhytkestoista tukea kriiseissä, menetyksissä sekä muissa elämää kuormittavissa tilanteissa kognitiivista ja dialektista viitekehystä hyödyntäen.
  • Pyritään yhdessä asiakkaan kanssa löytämään vaihtoehtoisia näkökulmia ja toimintamalleja itselle haitallisten tilalle sekä joustavan ajattelun vahvistamiseen.
  • Ihmistä tulee kuulla, ei ainoastaan kuunnella.
  • Sekä terapia- että työnohjaustyöskentelyssä hyödynnetään Mindfulness-menetelmiä.
  • Jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija.