Neuropsykiatrinen valmennus (ratkaisukeskeinen)

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu erityisesti niille lapsille, nuorille ja aikuisille, jotka kärsivät neuropsykiatrisista haasteista. Valmennus sopii kaikille, joilla on toiminnanohjauksellisia vaikeuksia.

Käytännön elämässä tämä tarkoittaa vaikeuksia saada suoritetuksi loppuun suunnittelemansa asiat. Kyseiset asiat saattavat liittyä esimerkiksi kotitöihin, opintoihin, työhön tai harrastuksiin. Kyseisellä henkilöllä saattaa olla myös jumittumista johonkin tilanteeseen. Valmennuksen tavoitteena on tukea olemassa olevia vahvuuksia, kehittää organisointitaitoja ja ajanhallintaa.

  • ADHD
  • Autisminkirjon oireyhtymät (asperger)
  • Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien hoito ja kuntoutus
  • Ratkaisukeskeiset menetelmät asiakkaan myönteisen elämänpolun tukemisessa ja löytymisessä
  • Arvostava vuorovaikutus ja voimaannuttava valmennus
  • Tarinan voima, positiivisuus, dialektinen taitoharjoittelu, mindfulness, stressin hallinta, osaamista masennuksen ja muiden mielialahäiriöiden hoitoon