Pari- ja perheterapia

Terapiatyöskentelyn kannalta merkittävintä on terapeuttinen suhde asiakkaan ja terapeutin välillä. Se mikä on kunkin terapeutin viitekehys, on vasta toissijaista. Psykoterapiassa tavoitteina ovat tunteiden tunnistaminen ja säätelyn kehittyminen sekä uusien toimintamallien löytyminen itselle haitallisten tilalle.
Sen myötä hallinnan tunteen lisääntyminen mahdollistuu oman elämänsä suhteen. Terapia on matka itseensä ja läheisiin ihmissuhteisiin. Sen avulla oppii ymmärtämään paremmin itseään, toimintatapojaan, reagointiaan sekä tunteitaan. 

Pariterapia

Pariterapiassa tutkitaan puolisoiden kasvuhistoriasta esille nousevien tulkinta- ja toimintatapojen vaikutusta parin keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tavoitteena on molemminpuolisen ymmärryksen lisääntyminen.  Pariterapiaan hakeudutaan esimerkiksi keskinäisissä kriisitilanteissa, kommunikaatiohaasteissa tai erilaissa muutostilanteissa. Eroa harkitseville pariskunnille pariterapia tarjoaa objektiivisen tilaisuuden pohtia yhdessä jatkamisen tai eroamisen mahdollisuuksia.

Perheterapia

Perheterapia on ammatillinen keino tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisen vuorovaikutuksen kokonaisuudessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä sekä niiden aiheuttamaa kärsimystä. Perheterapiassa tavoitellaan perheen vuorovaikutuksessa olevia positiivisia voimavaroja. Terapeutin merkittävin tehtävä on luoda tilaa perheenjäsenten väliselle vuoropuhelulle ja edistää sen prosessia. Perheterapiassa asiakkaana voi olla koko perhe tai osa perheestä, myös vain yksi perheenjäsen.
Terapiassa ei syyllistetä ketään, vaan pyrkimyksenä on ymmärryksen lisääminen. Terapeutti ei asetu kenenkään puolelle, hän ottaa tasapuolisesti huomioon kaikkien näkökulmat. Jokaisen perheenjäsenen kokemus olisi tärkeä tulla kuulluksi ja jaetuksi. Sen myötä myös ymmärrys lisääntyy. Toisin kuin usein ajatellaan, perheterapiasta on hyötyä myös aikuisena. Ei ole harvinaista että perheen vuorovaikutusvaikeudet vaikuttavat aikuistenkin elämään. Perheterapiaan voi tulla sisaruksen kanssa, isovanhemman kanssa, serkusten kesken tai vaikkapa aikuiset sisarukset tai aikuinen lapsi vanhempansa kanssa.

Perhekeskeinen yksilöterapia

Perheterapeuttisia näkökulmia ja menetelmiä voidaan soveltaa myös yksilöterapeuttisesti. Jokaisella meistä on sukua tai muita läheisiä, jotka vaikuttavat ajatuksiimme, tunne-elämäämme ja toimintaamme hyvinvointia tukien tai horjuttaen.