Psykoterapia

Psykoterapian avulla pyritään lievittämään tai poistamaan psyykkisiä ongelmia ja häiriöitä sekä lisäämään psyykkistä toimintakykyä. Psykoterapiassa koulutettu psykoterapeutti työstää esille nousseita teemoja yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Psykoterapialla hoidetaan esimerkiksi masennusta, ahdistusta, ihmissuhdeongelmia, traumoja, syömishäiriöitä ja erilaisia riippuvuuksia.

  • Tarjoan psykoterapiapalveluja sekä Kelan palveluntuottajana että omakustanteisesti. Olen toiminut psykoterapeuttina vuodesta 2002 lähtien.
  • Kela tukee psykoterapiakäyntien kustannuksista osan harkinnanvaraisesti. Tämä edellyttää vähintään kolmen kuukauden hoitokontaktia joko julkisella tai yksityisellä terveydenhuoltopalvelun tuottajalla. Psykiatrian erikoislääkäri arvioi mahdollisen psykoterapian tarpeen.
  • Riippumatta onko kyseessä Kelan tukema tai omakustanteinen psykoterapia, sovitaan 1–2 tutustumiskäyntiä ennen terapiasopimusta.
  • Asiakkaan itsetuntemuksen ja –luottamuksen lisääntyessä, hallinnan tunne oman elämänsä suhteen lisääntyy
  • Laaditaan olemassa olevien haasteiden pohjalta suunnitelmat ja tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa sekä arvioidaan niiden toteutumista säännöllisesti