Yksilö- ja ryhmätyönohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksen tavoitteena on tukea työhyvinvointia ja oman työnsä kehittämistä.

Työnohjaus on tarkoitettu kaikille niille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita oman työnsä ja itsensä kehittämisestä. Työnohjauksessa laaditaan tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan sovitusti. Työnohjaus voi olla keskustelevaa sekä toiminnallisia menetelmiä hyödyntävää.

  • Olen toiminut koulutettuna yksilö- ja ryhmätyönohjaajana eri organisaatioissa vuodesta 2003 lähtien
  • Perheterapeuteille sekä muille psykoterapeuteille
  • Hoitoalan muille työntekijöille
  • Johtamis- ja kehittämiskysymykset (sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus sekä kokemus itselläni)
  • Työnohjaus rakentuu luovan systeemisille, ratkaisukeskeisille, reflektiivisille ja narratiivisille näkökulmille sekä muille menetelmille
  • Olen Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen (STOry).